JOLANTA MICHALSKA Agent ubezpieczeniowy
Brak ocen
Skontaktuj się
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie Turystyczne
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Na życie
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Zdrowotne
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie NNW
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Komunikacyjne
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Majątkowe
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Zawodowe
Dowiedz się więcej
Towarzystwa ubezpieczeniowe
InterRisk
Compensa
Wiener
Uniqa
ErgoHestia
Link4
MTU
Generali
PZU
Proama
Warta
Opinie
Średnia ocen
Brak ocen
Dodaj opinię
Wróć

Przedawnienie roszczeń z wypadków drogowych

Array

Po jakim czasie ulega przedawnieniu odszkodowanie z tytułu zdarzenia drogowego – kolizji lub wypadku?

Do agenta z regionu tarnowskiego zwrócił się klient z zapytaniem: “W jakim czasie mogę dochodzić roszczenia i odszkodowania z tytułu poniesionych strat w zdarzeniu drogowym”.

Co do zasady, w przypadku kolizji to 3 lata. Po tym czasie, liczonym od dnia dowiedzenia się poszkodowanego o szkodzie, roszczenia – zgodnie z prawem – się przedawniają. Istnieją jednak szczególne przypadki, kiedy szkodę można zgłosić do 10 lat od daty wypadku np. kiedy w trakcie zdarzenia doszło do popełnienia przestępstwa. Istnieje jeszcze kilka – rzadko spotykanych przypadków – kiedy odszkodowania można dochodzić nawet do lat 20. W praktyce odszkodowania z tytułu OC ppm wypłacane są przez ZU w ustawowym terminie, czyli 30 dni lub w dłuższym terminie jeśli okoliczności wyjaśnienia zasadności roszczenia  lub jego wysokości wymagają dłuższego okresu czasu np. brak protokołu z Policji lub nie dostarczenia innych wymaganych dokumentów, ale o tym ZU musi pisemnie powiadomić poszkodowanego.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm w Polsce – zasady i odszkodowania

Wszyscy wiemy, że w polskim systemie prawnym każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC ppm). Z takiej polisy sprawcy kolizji, (np. stłuczki) lub wypadku komunikacyjnego (zdarzenia drogowego, w którym są ranni lub zmarła co najmniej jedna osoba), wypłacane jest odszkodowanie wszystkim poszkodowanym: kierowcom, pasażerom, i innym użytkownikom drogi, czyli pieszym rowerzystom itd. Wypłata odszkodowania z OC ppm, nie wstrzymuje możliwości otrzymania odszkodowań z innych tytułów – innych ubezpieczeń: auto casco, następstw nieszczęśliwych wypadków itp.

Dokumentowanie zdarzeń drogowych – kluczowe kroki

Wiele razy już pisałem o tym jak ważnym jest udokumentowanie każdego zdarzenia drogowego. Bo w zasadzie likwidacja szkody i otrzymanie odszkodowania rozpoczyna się na miejscu powstania zdarzenia drogowego czyli kolizji lub wypadku drogowego. 

Co należy zawsze zrobić?

  • – Udzielić wszystkim poszkodowanym na miejscu, pierwszej pomocy i wezwać pomoc medyczną.
  • – Wezwać Policję Państwową w każdym przypadku wypadku drogowego i kolizji jeśli jej rozmiary lub okoliczności wskazują że mogą powstać jakieś dalsze problemy (obcokrajowiec, sprawca nie chce podać swoich danych osobowych i okazać dokumentów lub innych podobnych przypadków.) Z zasady nie należy ulegać prośbom sprawcy aby nie powiadamiać policji.
  • – Udokumentować całe zdarzenie: sporządzić wspólny protokół zdarzenia, najlepiej na gotowym druku, obowiązkowo w wersji polsko-obcojęzycznej jeśli drugą strona zdarzenia jest obcokrajowiec, przyjąć oświadczenie sprawcy na piśmie. Obowiązkowo wykonać należy zdjęcia na miejscu zdarzenia: widok ogólny (z budynkami, znakami, ulicami) oraz szczegółowe ukazujące uszkodzenia pojazdów, sprawcę. Dobrze także wykonać zdjęcia  okazanych dokumentów sprawcy: dowodu osobistego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, polisy OC ppm sprawcy itd. Zdjęcia można wykonać na telefonie i zachować (zarchiwizować).
  • – Zebrać adresy świadków zdarzenia, także robiących zdjęcia.
  • – Bez zwłoki zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela sprawcy, załączając protokół Policji, dokumentację medyczną i inne dowody potwierdzające szkody na osobie i szkody rzeczowe.
  • – Jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał polisy  ubezpieczenia  pojazdu, to zawsze należy powiadomić Policję. Samo zdarzenie (kolizje, wypadek) zgłosić należy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego, najlepiej swojego, w którym posiada ubezpieczenie OC ppm.